Infostands

📍Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Faculatatea de Inginerie Electrică

Luni - 4 Martie

🕒 11:50 - 14:10 - Synopsys

Marți - 5 Martie

🕒 11:50 - 14:00 - Synopsys

🕒 10:00 - 14:00 - Emerson

Joi - 7 Martie

🕒 11:50 - 14:00 - Synopsys

🕒 10:00 - 14:00 - Emerson

Vineri - 8 Martie

🕒 11:50 - 14:10 - Synopsys

📍Facultatea de Construcții

Luni - 4 Martie

🕒 10:00 - 16:00 - Con-A

Marți - 5 Martie

🕒 10:00 - 14:00 - Con-A

📍Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanica, Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Marți - 5 Martie

🕒 10:00 - 14:00 - Emerson

Miercuri - 6 Martie

🕒 10:00 - 14:00 - Emerson

📍Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Marți - 5 Martie

🕒 10:00 - 14:00 - IRSAP

Miercuri - 6 Martie

🕒 10:00 - 14:00 - IRSAP